Mathcad
Tal, funktioner og geometri
På skærmen er formler og figurer levende.
Så får du større indsigt.
Højreklik på et link og vælg Gem destination som for at downloade en fil.
p3-konstruktioner
p3-konstruktioner kan udføres ved hjælp af følgende Mathcad 2001i-dokument: 
     p3   udg. 3   24/3-04
Af hensyn til brugere af Mathcad 2001 er her en ikke kontrolleret version i et Mathcad 2001-dokument: 
     p3-2001   udg. 3   24/3-04
Brugsanvisning i pdf-format:
     BrugsAnvP3    udg. 3   24/3-04
Dokumentet fungerer som et slags dynamisk geometriprogram hvor kommandoer til konstruktion og måling skrives i dokumentet.
 
Opgaver om koordinatgeometri
Opgaveark i pdf-format:
     OpgKoGeo   28/11-03
Formålet med disse opgaver er at træne koordinatgeometri og symboludtryk samt brug af Mathcad.
Det forklares hvordan man laver figurer og animationer der viser punkter, linjer og cirkler.
 
Opgaver om linjens ligning
Opgaveark i pdf-format:
     OpgLinLi   8/11-03
Det er ikke nødvendigt at have brugt Mathcad før for at kunne løse disse opgaver.
Formålet med disse opgaver er dels at give indsigt i og træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad:
Matematik:  Linjens ligning. Variabel konstant. Der forudsættes ikke kendskab til formler fra koordinatgeometri.
Mathcad:  Figurer der viser linjer i et koordinatsystem med koordinatnet.
 
Opgaver om koordinater
Opgaveark i pdf-format:
     OpgKoord   31/10-03
Det er ikke nødvendigt at have brugt Mathcad før for at kunne løse disse opgaver.
Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad:
Matematik:  Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater og sammenhænge mellem tal og figur. Der forudsættes ikke kendskab til formler fra koordinatgeometri.
Mathcad:  Tegne figurer der viser punkter i et koordinatsystem med koordinatnet.
 
Opgaver om retvinklet trekant
Der er interaktive opgaver i følgende Mathcad 2001-dokumenter:
     OpgRetv1   Udg.2  12/2-03
     OpgRetv2   Udg.2  12/2-03
Det er ikke nødvendigt at have brugt Mathcad før for at kunne løse disse opgaver.
 
Gør 9 sure hoveder glade
Opgaver om anvendelser af funktioner
Opgaveark i pdf-format:
     OpgAnvFu   29/9-03
Det er ikke nødvendigt at have brugt Mathcad før for at kunne løse disse opgaver.
Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad:
Matematik:  Ud fra en tekst at opstille udtryk og ligninger med funktioner, samt at skrive tilhørende tekst.
Mathcad:  Indtaste definition f(x):=… , udregne udtryk, fx f(3)-f(0)= , løse ligning, fx f(x)=g(x)-2 , ved hjælp af Given og Find , flytte rundt på det indtastede.
 
Opgaver om eksponentielle grafer
Opgaveark i pdf-format:
     OpgExpGr   Udg.3a   27/8-03
Det er ikke nødvendigt at have brugt Mathcad før for at kunne løse disse opgaver.
Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad:
Matematik:  Løsning af tekstopgaver med eksponentielt voksende eller aftagende funktioner.
Mathcad:  Fremstilling af dokumenter med grafer og tekst.
 
Opgaver om lineære grafer
Opgaveark i pdf-format:
     OpgLinGr  Udg.4  22/8-03
Opgaverne løses ved hjælp af følgende Mathcad 2001-dokument: 
     OpgLinGr-B  19/12-02
Det er ikke nødvendigt at have brugt Mathcad før for at kunne løse disse opgaver.
 
Opgaver om funktioner 2
Opgaveark i pdf-format:
     OpgFunk2  Udg.2  6/12-02
Opgaverne løses ved hjælp af følgende Mathcad 2001-dokumenter: 
     OpgFunk2-B1  7/12-02
     OpgFunk2-B2  7/12-02
Det er ikke nødvendigt at have brugt Mathcad før for at kunne løse disse opgaver.
 
Opgaver om procent
Opgaveark i pdf-format:
     OpgPct  Udg.2  21/10-02
Opgaverne løses ved hjælp af følgende Mathcad 2001-dokument: 
     OpgPct-B  Udg.2  16/2-03
Det er ikke nødvendigt at have brugt Mathcad før for at kunne løse disse opgaver.
 
Ligninger med Mathcad for
standardforsøget for B-niveau
Vejledning i pdf-format:
     McLignB2   Udg. 1.02  13/2-04
Eksempler på hvordan man kan løse ligninger ved hjælp af Mathcad.
 
Løsning af ligninger med
Given-Find i Mathcad
Vejledning i pdf-format:
     McLignGF   30/12-03
Eksempler på hvordan man kan løse ligninger ved hjælp af Mathcad.
 
Opgaver om ligninger
Opgaveark i pdf-format:
     OpgLign   19/9-03
Det er ikke nødvendigt at have brugt Mathcad før for at kunne løse disse opgaver.
Formålet med disse opgaver er dels at træne forståelse af matematiske udtryk og ligninger, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad.
 
Opgaver om parenteser
Opgaveark i pdf-format:
     OpgParen   Udg.2  22/8-03
Det er ikke nødvendigt at have brugt Mathcad før for at kunne løse disse opgaver.
 
Opgaver om brøker
Der er interaktive opgaver i følgende Mathcad 2000-dokument:
     OpgBroek   27/8-00
Det er ikke nødvendigt at have brugt Mathcad før for at kunne løse disse opgaver.