Mathcad
Vektorer samt plan- og rumgeometri
Når du regner opgaverne på denne side, tænker du mere på det geometriske indhold.
Så bliver geometrien sjovere og mere overskuelig.
Højreklik på et link og vælg Gem destination som for at downloade en fil.
Tegnedokumentet RumFig
RumFig2 (mcd)  11/1-05
Brugsanvisning til Rumfig2 (pdf)  29/11-04
RumFig (mcd)  30/12-02
Brugsanvisning udg.1c (pdf)  2/2-04
Angiv ligninger og parameterfremstillinger i Mathcad 2001i-dokumentet RumFig for at tegne rumgeometriske figurer som kan drejes.
For at opnå at der tænkes på det geome-
triske indhold ved løsning af opgaver, kan de ændres så de går ud på tegne i RumFig.
Og RumFig kan kontrollere beregninger. På figuren til højre ses at den fundne plan som krævet går gennem linjen og punktet.
 
Cykloider
Cykloider (mcd)  8/4-06
Epicykloider (mcd)  8/4-06
Hypocykloider (mcd)  8/4-06
Tre Mathcad-dokumenter som gør det nemt at eksperimentere med cykloider.
Der kan fremstilles sædvanlige faste figurer.
Og der kan fremstilles animationer som viser hvordan cykloiderne frembringes.
 
Opgaver om rumgeometri
Opgaver om rumgeometri (pdf)
Udg 1b  11/1-03
Et opgavesæt der skal løses ved hjælp af RumFig og er beregnet til 2 timer. Det er ikke nødvendigt med kendskab til RumFig og Mathcad da opgaverne indeholder brugsan-
visninger.
Opgaverne er formuleret sådan at de går ud på at frembringe figurer som fx den til højre, hvor kuglen tangerer alle tre planer.
 
Opgaver om linjer og planer
Opgaver om linjer og planer (pdf)
Udg. 2a  22/11-02
Et opgavesæt der skal løses ved hjælp af RumFig og er beregnet til 1 time. Det er ikke nødvendigt med kendskab til RumFig og Mathcad da opgaverne indeholder brugsan-
visninger.
De fleste oplysninger i opgaverne er givet ved figurer som fx den til højre.
 
Hæfte om 3D-grafik
Tredimensional grafik (pdf)  6/5-06
Kontant fremstilling af teorien. Der kan meget nemt fremstilles figurer og animationer ved hjælp af Mathcad-dokumentet RumFig2b.
RumFig2b (mcd)  21/4-06
Brugsanvisning til RumFig2b (pdf)  31/5-06
 
Hæfte om 3D-grafik
3D-grafik (pdf, 264 kb) 11/1-05
Elev-aktiverende noter hvor eleverne allerede fra starten fremstiller interaktive 3D-figurer.
Der benyttes Mathcad-dokumentet RumFig2.mcd som kan downloades fra denne side.
 
Opgaver om parameterkurver
Opgaveark i pdf-format:
     OpgParam  Udg 2a  15/11-02
Mathcad 2001-dokumenter: 
     OpgParam-B1  10/11-02
     OpgParam-B2  10/11-02
Opgaverne er beregnet til én time. Det er ikke nødvendigt at kende Mathcad. Der tegnes lineære bevægelser ved at taste parameterfremstillinger. Og der regnes for at få andre figurer frem.
 
Opgaver om vektorer 2
Opgaveark i pdf-format:
     OpgVkt2  Udg 1a  8/2-03
Mathcad 2001-dokumenter: 
     OpgVkt2-B1  11/12-01
     OpgVkt2-B2  11/12-01
     OpgVkt2-B3  11/12-01
     OpgVkt2-B4  11/12-01
     OpgVkt2-B5  11/12-01
     OpgVkt2-B6  11/12-01
     OpgVkt2-B7  11/12-01
Opgaverne er beregnet til én time. Det er ikke nødvendigt at kende Mathcad. Der tastes koordinater til vektorer for at få punkter gennem labyrinter. Og der tastes vektorudtryk som fx  a+½(b-a), bl.a. for at frembringe animationer.
 
Opgaver om vektorer 1
Opgaveark i pdf-format:
     OpgVkt1  Udg 2a  18/8-02
Mathcad 2001-dokumenter: 
     OpgVkt1-B1  11/12-01
     OpgVkt1-B2  11/12-01
     OpgVkt1-B3  11/12-01
Opgaverne er beregnet til en halv time. Det er ikke nødvendigt at kende Mathcad. Der tastes vektorudtryk som fx  3(u-v)  for at frembringe figurer.
 
Tegnedokumentet Tegn3D
Tegn3D.mcd  Ny version 28/12-2000
Tegn3D-m.mcd  Lille version 28/12-2000
Mathcad 2001-dokumentet Tegn3D gør det nemt at fremstille illustrationer til gymnasiets rumgeometri.
Problemer med opdatering af skærm? Så sæt hard-
wareaccelerationen ned. Gå ind under Kontrolpanel / System / Ydeevne / Grafik. Eller brug version 2001i eller nyere af Mathcad.