Omdrejningslegeme 1
To funktioner f og g er givet ved
     f(x) = (x+1)0,4 + 2  ,   -1 £ x £ 1
     g(x) = (-x)0,4 - (x+1)0,4 + 1  ,   -1 £ x £ 0 .
Når graferne for f og g drejes 360° om x-aksen, fremkommer den skål som er vist på figuren.
Hvor meget vand kan der være i skålen, når enheden er dm?
  
Fremstillet med Omdrej2a.mcd
og Mathcad 2001 B
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf