Omdrejningslegeme 2
En funktion f og en linje m er givet ved
             f(x) = x0,5  ,   0 £ x £ 4
             m:  y = k ,
hvor k er en konstant.
Når grafen for f drejes 360° om linjen m, fastlægges et omdrejningslegeme. Figuren viser hvordan omdrejningslegemet ændres når k gennemløber [0;2].
Hvilken værdi skal k have hvis omdrejnings-
legemets rumfang skal være så lille som muligt?
  
Fremstillet med Omdrej1.mcd
og Mathcad 2001 B
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf