Trekantsberegning  m.m.
Opgaverne går ud på at ændre figurer ved at taste tal som er beregnet ved hjælp af formler for retvinklet trekant.
 
Hæfte med den del af trekantsberegningen der kræves på C-niveau. Forudsætter ikke indsigt som eleverne ikke kan forventes at have.
 
Mathcad-dokumenter med interaktive opgaver om retvinklet trekant.
Der skal frembringes figurer med bestemte egenskaber.
 
Interaktive opgaver.
 
Trekantsberegning. Kortfattet teori med interaktive dele.
 
Interaktive sider vedrørende beviser.
 
Bl.a. vejledning til at udlede dem.
 
"I har her muligheden for at arbejde med stoffet på flere måder."
Interaktivt undervisningsmateriale der består af et GeoMeter-dokument med flere sider.
 
52 sider noter med teori, eksempler og opgaver.
 
Elementære noter.
 
 
 
 
Formler; bl.a. nogle der ligger lidt uden for gymnasiets pensum.
 
Interaktiv figur med tilhørende spørgsmål.
 
Regler og interaktive opgaver.
 
Interaktive opgaver hvor man på øjemål så nøjagtigt som muligt skal danne forskellige figurer, fx en trekants omskrevne cirkel.
 
Interaktive figurer. Ensliggende vinkler og vinkelsum i trekant.
 
Historiske bemærkninger, udledninger og interaktive figurer.
Fra Clark University, Massachusetts, USA
 
En række interaktive figurer med kommentarer.
 
"You mean trigonometry isn't some big, ugly monster that makes students turn green, scream, and die?"
Korte noter med interaktive figurer. Introduktion til cos og sin.
 
"From this picture, all of the mysteries of the sine and cosine functions are revealed."
Her kan man klikke sig frem gennem et bevis for Pythagoras' sætning.
Fra University of British Columbia, Canada
 
Euklids bevis for Pythagoras' sætning og historiske bemærkninger. Figuren er gjort interaktiv. Link til anvendte definitioner og sætninger fra den foregående del af bogen.
 
"But the knowledge of this relation was far older than Pythagoras."
Eksempler på løsning af opgaver. Spørgsmål med kontrol af svar.
 
Grundige noter. Opgaver hvor svar kan fremkaldes.
 
 
Noter om mange emner, fx kongruens, ligedannethed og Pythagoras sætning.
 
Kapitlet "Right Triangles" forklarer detaljeret hvordan Pythagoras' sætning og cosinus, sinus og tangens kan anvendes til at beregne sider og vinkler i en retvinklet trekant.
 
Beviser for cosinusrelationen.
 
"For this reason I have difficulty asserting that the Cosine Rule implies the Pythagorean Theorem."
Opgaver hvor svar kan fremkaldes, samt eksempler og teori. Punktet "Triangles" drejer sig om ensvinklede trekanter.
Opgaver hvor svar kan fremkaldes, samt eksempler og teori. Punktet "Trigonometric Functions" drejer sig om cosinus, sinus og tangens i retvinklet trekant.
 
 
Fra Hanford Secondary School, Washington (stat), USA
 
Euklids bevis forsynet med en figur for hvert trin.
 
39 beviser for Pythagoras' sætning. Interaktive figurer.
 
 
 
Hjælp til at arbejde sig frem til løsningen på en opgave.
Fra Hanford Secondary School, Washington (stat), USA
 
 
"I hope to show some interesting and challenging problems using Heron's formula."