Integralregning
Omdrejningslegemer - Opgaver med tilhørende animationer.

Integralregning (MatLex) - Kortfattet teori. Interaktive dele.

Integralregning med øvelser for B-niveau i gymnasiet og hf - Gennemgår integralregning for B-niveau uden at gøre det mere indviklet end krævet. Øvelserne gør det nemt for elever at arbejde selvstændigt med stoffet.

Hvordan Leibniz opfandt integralregningen - Matematik-historisk forløb. Øvelserne gør det nemt for elever at arbejde selvstændigt med stoffet.

Integralregning for gymnasiet og hf - For A-niveau og B-niveau.

Integralregning 1. del  og  Integralregning 2. del - 1. del gør det nemt at gennemgå integralregningen på B-niveau uden at gøre det mere indviklet end det er meningen.  2. del supplerer til A-niveau.

Omdrejningslegemer - Opgaver samt Mathcad-dokumenter der gør det nemt at tegne omdrejningslegemer.

COW: Calculus on the Web - Opgaver om bl.a. integralregning hvor svarene kontrolleres.

Finite Mathematics and Applied Calculus Resource Page (Hofstra) - Opgaver hvor svarene kontrolleres, samt eksempler og teori. Bl.a. integralregning.

Definite integrals - sine function (maths online)  og  Definite integrals - cosine function (maths online) - Opgaver hvor svarene kontrolleres.

The Rectangle Approximation Method (IES) - Interaktiv figur.

Intuitively understanding the integral (maths online) - Interaktiv figur med tilhørende opgaver.

Formula Graphing Applets - Figur man kan ændre på og derved få anskueliggjort tilnærmet beregning af integral med højre- og venstresummer.

The Integrator - Man kan indtaste en forskrift og få bestemt forskriften for stamfunktionen.

THE BEGINNINGS OF INTEGRATION

The rise of calculus - Historiske oplysninger om udviklingen af bl.a. integralregningen. Henvisninger til relevante biografier på Internettet.

Early Calculus -- II - Historiske oplysninger om integralregning.

dx in Calculus Integral and Derivative - Hvad betyder dx?

One Equals Zero: Integral Form (Fun Facts)

Ask Dr. Math: Antiderivative - To korrekte facitter til en stamfunktionsopgave.

Question Corner -- Does Every Function Have an Antiderivative?

Catalog of Problems - Integralregningsopgaver hvor der skal benyttes elektroniske hjælpemidler.

The Derivative of an Integral - En række opgaver der fører frem til reglen for at differentiere et integral, og anvender den på normalfordelingen. En besvarelse er vedlagt.

Karl's Calculus Tutor - Kapitlerne 10 og 11 er om integralregning.

S.O.S. Mathematics - Calculus - Nogle af punkterne er om bestemt integral, integrationsmetoder og uegentlige integraler.

Improper Integrals - Uegentlige integraler.

Trigonometric Functions - Eksempler på bestemt og ubestemt integral af udtryk med trigonometriske funktioner. Opgaver og besvarelser.

TRIGONOMETRIC INTEGRALS - Preface - Noter og opgaver om eksakt beregning af integraler med trigonometriske funktioner.

Folder - Integrals - Formelsamling til integralregning.

Visual Calculus - Punkterne “Integration” og “Applications of Integration” indeholder en række eksempler på hvordan dele af integralregningen kan visualiseres.

Search Dr. Math - Ved at søge efter integral på denne side kan man finde et stort antal svar på spørgsmål om integralregning.

Numerical Integration

Calc 2 D 97 Home Page - Noter og opgaver om tilnærmet bestemmelse af integraler og rumfang.

Numerical Integration - Opgaver og forklaring om anvendelse af integralregning. Der er interaktive figurer og regnemaskiner.

Sedimentation  og  Sedimentation - Eksempel på anvendelse af integralregning.

Solutions to Exam I, Math 151, Spring 1996 - Integralopgaver med korte besvarelser.