Statistik og sandsynlighedsregning
Sandsynlighedsregning      Statistik
Kortfattet teori med interaktive dele.
Fra MatLex, Randers HF og VUC
Statistisk beskrivelse og test
Elev-aktiverende noter som bl.a. behandler test vedr. normalfordelte størrelser på grundlag af deskriptiv statistik.
Fra Noter
   
Statistik
Noter for standardforsøg i matematik i gymnasiet.
Deskriptiv statistik, normalfordeling og test.
Fra Noter
   
NetStat
Kortfattet dansk lærebog i at anvende statistik.
Fra Syddansk Universitet
Statistikkursus på NAT-BAS
Danske lærebøger i nogle emner fra statistik.
Fra Roskilde Universitetscenter
En Introduktion til Sandsynlighedsregning
Dansk lærebog i sandsynlighedsregning med vægt på matematisk teori. Historisk indledning.
Fra Københavns Universitet
Danmarks Statistikbank
Her kan man gratis få statistiske tabeller sat sammen efter egne valg: Energi, uddannelse, sundhed, indkomst, erhverv, offentlige finanser osv.
Fra Danmarks Statistik
Dansk Tipstjeneste
Her er bl.a. regler for spil fra Dansk Tipstjeneste. Kan bruges til at beregne sandsynligheder.

Datamaskinen lærer å slå mynt eller krone
Fra Velkommen til matematikkens verden, Norge
 
"Da kan vi plutselig gi et objektivt svar på hva han bør gjøre. Han bør glemme kartet fra feen og i stedet slå mynt eller krone."
The Probability Web: Quotations
Fra Carleton College, Minnesota, USA
  "It is true that a man who does this is a fool. I have only proved that a man who does anything else is an even bigger fool."
Fun Facts: Probability
Fra Mudd Math Fun Facts, Harvey Mudd College

Statistics
Probability
Svar på mange spørgsmål om statistik og sandsynlighed.
Fra Ask Dr. Math, The Math Forum, Drexel University, Philadelphia, USA
Numeracy in the News
Avisartikler hvor der indgår sandsynlighed og statistik mm.
Fra Mercury, Tasmanien
Encarta, Microsoft Corporation, USA
Søg efter  statistics  eller  probability .
The Beginnings of Probability
Fra Famous Problems in the History of Mathematics, The Math Forum, Drexel University, Philadelphia, USA
Early Probability
Kort om sandsynlighedsregning i 1500-tallet og 1600-tallet.
Fra Math 629 - History of Mathematics, Texas A&M University, USA
  Cardano, Tartaglia,
de Méré, Fermat,
Pascal, Huygens
Statistics Every Writer Should Know
Forklaringer i dagligsprog.
Robert Niles
Probability by Surprise
Java-appletter der viser statstiske eksperimenter.
Fra Stanford University, Californien, USA
Java Applets related to Statistics and Probability
Java-appletter der med grafer anskueliggør forløb af statistiske eksperimenter.
Fra University of Kentucky, USA

Karl F. Gaus
Java applets
Anskueliggør forhold i statistik
Fra University of South Carolina, USA
Statistics and Probability Concepts
Klik på  statistics  eller  probability  for at se en oversigt over interaktive sider.
Fra Project Interactivate, The Shodor Education Foundation, USA
Comparing Properties of the Mean and the Median
Understanding the Least-Squares Regression Line
Interaktive figurer med tilhørende spørgsmål.
Fra Electronic Examples, National Council of Teachers of Mathematics, USA
Lessons on Introduction to Statistics
Lessons on Probability
Overskuelig opstilling med korte formuleringer af regler og tilhørende eksempler. Interaktive opgaver.
Fra Math Goodies, New York (stat)
Finite Mathematics
Nogle af kapitlerne er om sandsynlighed og statistik. Overskuelige noter med interaktive felter og interaktive opgaver.
Fra  Finite Mathematics & Applied Calculus Resource Page, Hofstra University, Long Island
Rice Virtual Lab in Statistics
Noter, interaktive figurer og eksempler.
Fra Fra Rice Univercity, Texas, USA
SticiGui
Lærebog der med så lidt matematik som muligt vil give indsigt i hvad statistik er. Der er interaktive dele.
Fra Berkeley, University of California, USA
SticiGui
Introduction to Applied Statistics: Lecture Notes
Fra Richland Community College, Illinois, USA
Introductory Statistics: Concepts, Models, and Applications
Lærebog i anvendelse af statistik. Grundige forklaringer næsten uden formler.
Fra Southwest Missouri State University, USA
VassarStats
Sider hvor man kan få udført mange slags beregninger.
Inferential Statistics
En ordrig lærebog i statistik.
Fra Vassar College, New York (stat).
Probability Theory.
Eksempler på beregning af sandsynligheder. Historiske bemærkninger.

Galileo Galilei
Probability and Quantum Amplitudes
Længere diskussion af sandsynlighed. Ingen formler.
Fra Hector Parr's Essays on Cosmology, Physics, Philosophy and Organ Music
Probability
Eksempler i forbindelse med sandsynlighed. Interaktive sider.
Fra Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles
Probability and Statistics
En lang række eksempler på beregninger i forbindelse med sandsynligheder.
Fra MathPages, Kevin Brown
DIG Stats: Descriptive Statistics
Simple opgaver med givne datasæt. Forklaring af løsningsmetoder.
Central Virginia Governor's School for Science & Technology, USA
Exploring Data
Aktiviteter og forklaringer med udgangspunkt i praktiske situationer.
Fra The Math Forum, Drexel University, Philadelphia, USA
Startside: Matematik i gymnasiet og hf