Vektorer
Opgaver hvor en figur eller en animation spiller en væsentlig rolle.
 
Oversigt med interaktive figurer og regnemaskiner.
 
Fra Noter
 
Øvelser der giver kendskab til det geometriske indhold.
Fra Noter
 
Kontant fremstilling af teorien. Der kan meget nemt fremstilles figurer og animationer ved hjælp af Mathcad-dokumentet RumFig2b.
 
Noter hvor eleverne allerede fra starten fremstiller interaktive 3D-figurer ved hjælp af Mathcad-dokumentet RumFig2.mcd .
 
Fem opgavesæt til gymnasiets standardforsøg i matematik.
Fra Noter
 
Noter der tager udgangspunkt i den geometriske definition og anskueliggør gyldigheden af de sætninger der er nødvendige for at udlede koordinatformlen.
Fra Noter
 
Noter med udledninger af parameterfremstillinger.
Fra Noter
 
Mathcad-dokumenter som gør det nemt at eksperimentere med cykloider.
 
 
En fremstilling af teorien for vektorer i planen som tager udgangspunkt i parallelforskyd-
ninger og først indfører koordinater til sidst.
En fremstilling af rumgeometrien som benytter vektorer.
 
Opgaver hvor svarene bedømmes.
 
Opgaver hvor svarene kontrolleres. I bog III er kapitel 2 om vektorer og kapitel 3 om parameterkurver.
Fra Temple University, Pennsylvania, USA
 
Interaktive figurer med tilhørende opgaver.
 
To spil (med lyd!) og tilhørende spørgsmål.
 
Interaktive figurer.
 
En indtroduktion til vektorbegrebet som indeholder interaktive figurer.
 
Interaktiv figur til at eksperimentere med koordinater for vektor i rummet.
Interaktiv figur til at eksperimentere med linje i rummet.
 
Interaktiv figur der viser addition af vektorer i planen og rummet samt subtraktion af vektorer i planen.
 
Interaktiv side om vektorer hvor der kan eksperimenteres med sum, differens og skalarprodukt.
Fra University of Kentucky, USA
 
A·B=15
Interaktiv side hvor der kan eksperimemteres med to vektores sum og differens.
Interaktiv side hvor der kan eksperimenteres med krydsprodukt.
Fra Hyderabad, Indien
 
Interaktiv figur hvor der kan eksperimenteres med skalarprodukt.
 
Interaktiv figur hvor der kan eksperimenteres med addition af vektorer.
Fra University of Arkansas, USA
 
"This is a simple Java applet intended to give students a 'feel' for vectors in two dimensions."
Anvendelser af vektorer i geologi.
 
Rumgeometri. Bl.a. anvendelser med tilhørende interaktive dele.
 
 
"This combination of words 'multiplication' and 'vector' appears in at least four circumstances."
Kort introduktion med anvendelser.
 
"MOST RIGHT HANDED PEOPLE TEND TO LOOK AT THEIR LEFT HAND DURING TESTS"
Leksikonartikel.
 
Brug af gymnasiets rumgeometri til fremstilling af computergrafik.
 
Noget af matematikken bag 3D-grafik.
 
"The information is written under the assumption that, like me, you are some sort of mathematician/mad scientist"