Undervisning i matematik
på WWW
Opgaver hvor svar bedømmes
Opgaver på dansk:
- Bogstavregning
- Retvinklet trekant
- Pythagoras sætning
PMH's  matematiksider
Opgaver på dansk hvor man får kontrolleret det man taster: Bl.a. udtryk, ligninger, funktioner, differential- og integralregning.
EH's  Interaktiv matematik
Interaktive opgaver på dansk.
Matematikkens univers
Spørgsmål med kontrol af svar. Emnet er procent og rente.
Lineære ligninger   Linjens ligning
Retvinklet trekant   Vilkårlig trekant
Valg af opgaver (reduktioner og ligninger)
Interaktive opgaver fra Espergærde Gymnasium.
Figurer med spørgsmål
Opgaver på dansk hvor en figur spiller en væsentlig rolle. Oftest er figuren interaktiv eller en animation.
MatLex
Danske oversigter over matematiske emner. Mange interaktive dele.

Fri Viden
Videoer der viser tavlegennemgang af bl.a. matematiske emner.
Vestergaards Matematiksider
Danske noter med emner af eksotisk eller anvendelsesmæssig karakter, der skal anspore til at studere faget nærmere.
Algebra Balance Scales - Negatives
Interaktiv figur hvor man træner ligningsløsning med en vægt.
Fra  National Library of Virtual Manipulatives
Gallery  og  Interactive tests
Opgaver hvor svarene kontrolleres, og
interaktive sider med tilhørende opgaver.
Der er bl.a. opgaver fra alle hovedemner i gymnasiet.
Fra  maths online, Universität Wien, Østrig
WWW interactive mathematics server
Opgaver hvor svarene bedømmes, m.m.
Mange emner.
I den blå bjælke vælges mellem Search among, Browse, og evt. Clear.
Fra l'Université de Nice, Frankrig
Show me how, now
Animationer viser hvordan man kan løse opgaver om tal, ligninger grafer m.m.
Math Open Reference
Lærebog i geometri med animationer og interaktive figurer.
WisWeb
Interaktive sider.
Fra Freudenthal Instituttet, Utrecht Universitet, Holland
COW: Calculus on the Web
Opgaver hvor svarene kontrolleres.
Emnerne er bl.a. funktioner, differentialregning, integralregning, og vektorer.
Fra Temple University, Pennsylvania, USA
Finite Mathematics and Applied Calculus Resource Page
Opgaver hvor svarene kontrolleres,
samt eksempler og teori.
Emnerne er bl.a. funktioner, sandsynlighed, differential- og integralregning.
Fra Hofstra University, Long Island, USA
Regents Exam Prep Center
Opgaver hvor svarene kontroles,
samt eksempler og teori.
Emnerne er bl.a. tal, bogstavregning, trekantsberegning, sandsynlighed, funktioner og geometriske beviser.
Fra  Oswego City School District, New York (stat), USA
E-mathematics
Spørgsmål med kontrol af svar. Emnerne er bl.a. funktioner og geometri.
Purplemath - Algebra Modules
Eksempler og forklaringer om bl.a. tal, bogstavregning og funktioner.
Fra  Purplemath, Western International University, Arizona, USA
Homework Help
Opgaver hvor svarene kontrolleres,
samt eksempler og teori.
Emnerne er tal, bogstavregning og simpleste geometri.
Algebra.help
Opgaver hvor svarene kontrolleres,
samt eksempler og teori.
Desuden er der mulighed for at få besvarelser af opgaver man indtaster.
Emnerne er tal og bogstavregning.
Math Goodies
Opgaver hvor svarene kontrolleres, samt eksempler og teori.
Emnerne er tal, sandsynlighed og simpleste geometri.
First Year  og  Second Year
Opgaver hvor svarene kontrolleres, samt eksempler og teori.
Emnerne er tal, sandsynlighed, bogstavregning, og simpleste geometri.
Fra  Highline Homework Helper
Math On Line
Opgaver hvor svarene kontrolleres.
Emnerne er tal, bogstavregning og simpleste geometri.
Fra Mercer County Community College, New Jersey, USA
Visual Fractions
Opgaver hvor svarene kontrolleres, samt eksempler og teori.
Emnet er brøker.
Electronic Examples
Interaktive figurer med tilhørende spørgsmål.
Emnerne er bl.a. funktioner og vektorer.
Fra National Council of Teachers of Mathematics, USA
TheMathPage
Opgaver hvor svarene kan fremkaldes, samt eksempler og teori.
Emnerne er bl.a. brøker, procent og trigonometri.
Fra Borough of Manhattan Community College, The City University of New York
Calculus-Help.com
Flash-animationer der gennemgår stoffet. Desuden mange opgaver med besvarelser.
The UBC Calculus Online Homepage
Eksempler og teori med interaktive dele.
Emnerne er funktioner, differentialregning og differentialligninger.
Fra University of British Columbia, Canada
The Connected Curriculum Project
Noter der lægger vægt på det anskuelige og anvendelser. Differential- og integralregning, differentialligninger, vektorer og sandsynlighed.
Fra Montana State University, USA
Field Guide to Functions (Calculus Quest)
Noter samt opgaver hvor svar kan fremkaldes.
Fra Oregon State University, USA
S.O.S. Math
Eksempler og teori.
Emnerne er bl.a. tal, bogstavregning, funktioner, differentialregning, integralregning og differentialligninger.
Fra Math Medics, Texas, USA
     Online Mathematics By Skill
Anvisninger på hvordan mange typer opgaver inden for bogstavregning kan løses.
Fra  Department of Sunshine and Rainbows
EXERCISES IN MATH READINESS
Opgaver hvor svar kan fremkaldes,
samt eksempler og teori.
Emnerne er tal, bogstavregning, trekantsberegning, funktioner, beviser, m.m.
Fra University of Saskatchewan, Canada
WebMath
Her kan man få besvarelser af opgaver man indtaster.
The Math Forum - Ask Dr. Math
Svar på elevspørgsmål.
Fråga Lund om matematik
Svar på elevspørgsmål.
Fra Lunds Universitet
WolframMathWorld
Matematikleksikon. Meget omfattende.
Startside: Matematik i gymnasiet og hf